Wat zijn de verschillende kostensoorten volgens de NEN 2699?

In de NEN 2699 zijn verschillende kostensoorten omschreven. In dit artikel lees per kostensoort wat daarmee bedoeld wordt.

Wat zijn grondkosten?

De grondkosten zijn de kosten die betrekking hebben op bijvoorbeeld het verkrijgen van de bouwgrond. Als er sprake is van sloop- en nieuwbouw, dan is de restwaarde in de boekhouding onderdeel van de grondkosten.

 

Wat zijn bouwkosten?

Met de bouwkosten wordt bedoelt de middels die nodig zijn om fysiek het bouwwerk te realiseren. Denk aan materialen, uren en dergelijke. Onder de bouwkosten valt dus de offerte van de aannemer en installateurs.

 

Wat zijn inrichtingskosten?

De inrichtingskosten zijn de kosten die nodig zijn voor het in gebruik name van het bouwwerk. Denk hierbij vooral aan meubilair en bijzondere verfraaiingen zoals kunst. Het kan natuurlijk zijn dat je een pand casco huurt, dat betekend dat de wand- vloer en plafondafwerkingen tot de inrichtingskosten behoren.

 

Wat zijn bijkomende kosten?

Voordat de aannemer zijn offerte kan maken, zullen er gegevens moeten worden gemaakt. Denk aan tekeningen, berekeningen en technische omschrijvingen. Ook met het opstellen van het programma van eisen en het begeleiden van het project zijn kosten gemoeid. Dit valt allemaal onder bijkomende kosten.

 

Wat is onvoorzien?

Omdat je in de beginfase nog niet alles weet neem je een post onvoorzien op in je begroting. Dit is voor dingen waarvan je niet weet dat je er mee te maken krijgt. Er bestaat een risico dat je wordt verrast met extra kosten.

Hoe verder je bent in het bouwproces, hoe meer informatie er tot je beschikking komt. Op basis hiervan heb je steeds scherper een beeld van de risico’s waar je mee te maken hebt. Je kunt er dan ook voor kiezen om de post te herzien naarmate je verder bent in het bouwproces.

 

Welke belastingen heb je mee te maken?

Voor het project moet je een reservering maken voor belastingen. Als je een nieuw pand koop dan heb je te maken met overdrachtsbelasting. Als je de btw niet terug kunt krijgen van de belastingdienst, dan is het verstandig om ook daar een reservering in te maken. Je kunt de btw natuurlijk ook verspreiden over de posten.

 

Wat zijn financieringskosten?

Het kan zijn dat je een financiering nodig hebt voor het bouwproject. Op basis van de planning kun je een financieringsplan maken. Hier staat in wanneer je over welk bedrag moet beschikking. Daarmee maak je voor jezelf inzichtelijk wat je moet regelen en wat de kosten hier van zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *